จอแสดงผลแบบโต้ตอบห้องประชุม

ชั้นนำของจีน 86 ห้องประชุมแบบอินเตอร์แอคทีฟหน้าจอสัมผัส ตลาดสินค้า