ป้ายดิจิตอลแนวตั้ง

ชั้นนำของจีน 43ในจอแสดงผลดิจิตอลตั้งพื้น ตลาดสินค้า