ตู้โต้ตอบแบบตั้งพื้น

ชั้นนำของจีน 49In Floor Standing Interactive Kiosk ตลาดสินค้า